grilování - přímé nebo nepřímé?

Ať již používáte plynový gril, nebo kotlový gril na dřevěné uhlí Weber, máte jistotu, že vždy dosáhnete výborných výsledků. U obou typů technického řešení máte bezpečně pod kontrolou teplotu uvnitř samotného grilu, a cirkulace tepla pro přímo nebo nepřímou metodu je na Vaší volbě.  Jaké jsou tedy rozdíly mezi oběma způsoby grilování - přímým a nepřímým ?

Přímé grilování

Metoda přímého grilování je patrně používanější a má velmi blízko k běžnému pečení masa. Maso na grilovacím roštu je umístěno přímo nad zdrojem tepla, lhostejno, zda se jedná o plynový gril nebo rozpálené dřevěné uhlí. Grilované maso by jste měli alespoň jednou zhruba v polovině grilovacího času otočit tak, aby se rovnoměrně propeklo. Používejte tento postup grilování na pokrmy, které se upravují maximálně 25 minut-steaky, hamburgery, kotlety, kuřecí nebo drůbeží maso, ale i zelenina.Při tomto grilování můžete docílit při prudkém žáru krásné křupavé kůrčičky na grilovaném mase. Silnější kusy masa, steaky a kuřecí stehna by měla být grilována zprudka, aby jste dosáhly křupavé kůrčičky a zároveň šťavnatosti masa.

Nepřímé grilování

Postupem nepřímého grilování upravujeme větší kusy masa, drůbež, ryby, ale také zeleninu nebo pečivo. Dosažená teplota je nižší , pohybuje se kolem 180 stupňů, propékání probíhá nepřímo pomocí horkého vzduchu, který obíhá kolem celého roštu. Grilovací čas zde obvykle přesahuje 30 minut, a tudíž je tento postup vhodný pro pečení silnějších a větších kusů, u kterých bychom patrně přímou metodou maso na vrchní části připálili a uvnitř by zůstalo nedopečené.

 

Přímé grilování na dřevěném uhlí

Přímé grilování na grilu pro dřevěné uhlíPři přímém grilování na dřevěné uhlí je nutné rovnoměrně rozprostřít rozžhavené dřevěné uhlí nebo brikety pod roštem grilu. Nad rozpálené uhlí položte grilovací rošt a grilované maso umístěte doprostřed přímo nad zdroj tepla. Následně přiklopte víko grilu, a odkrývejte jej, pokud chcete maso otočit a propéci i z druhé strany, nebo chcete zkontrolovat, zda už není hotové. Pokud máte gril na dřevěné uhlí se systém One-Touch, odklopte ventilační klapky.
Velký žár ( 280-290 stupňů na grilovacím roštu) uzavře póry grilovaného masa a ponechá tak všechnu šťávu uvnitř. Výsledkem tedy je pak šťavnatá pečínka se spoustou šťávy uvnitř a křupavou kůrčičkou kolem.  Víko grilu je přiklopeno z toho důvodu, aby se zamezilo přístupu kyslíku a odkapávající tuk nemohl případně vzplát plamenem. Díky tomu se pak maso nepřipálí

Nepřímé grilování na dřevěném uhlí

Nepřímé grilování na dřevěném uhlíNepřímou metodu grilování obvykle používáme i masa, které potřebuje delší čas úpravy nežli 30 minut. Žár z dřevěného uhlí nebo rozpálených briket nedržíme uprostřed, ale naopak bokem, pomocí komor nebo držáku na dřevěné uhlí. Doprostřed uhlí pak umístíme hliníkovou misku, nebo jinou kovovou nádobu, která zabrání odkapávání tuky i šťávy z masa přímo na rozpálené dřevěné uhlí. Šťávu a tuk, zachycenou z grilovaného masa nebo drůbeže , pak můžete použít pro omáčku, nebo na polévání grilované pochoutky. Do misky je možné přilít i trochu vody, zabráníte tak případnému připálení masa - doporučujeme tento postup při grilování větších kusů, které se grilují delší čas a nedojde tak k jejich připálení. Ventilační klapky u systému One - Touch nechte otevřené, víko grilu odklápějte pouze tehdy, chcete li maso zkontrolovat nebo obrátit na druhou stranu.
Žár při tomto způsobu grilování je obvykle nižší, dosahuje teploty kolem 180 stupňů. Teplo pak rotuje uvnitř grilu jako v horkovzdušné troubě, a propéká maso rovnoměrně ze všech stran. Maso obvykle nepotřebuje díky tomu otáčet, odkapávající šťávu zachycuje spodní hliníková miska, díky tomu a nedostatku kyslíku uvnitř se tuk nevznítí.

Přímé grilování na plynovém grilu

Přímé grilování pro plynové grilyPřímé grilování na plynu probíhá podobně jako u přímého grilování na dřevěném uhlí. Tento postup je používám u masa, zeleniny, a drůbeže, které grilujeme méně nežli 30 minut.  Grilované maso umsítime na rošt grilu, a zapálíme všechny hořáky . Zavřeme víko a plynový gril nastavíme na maximální možný výkon. Po dosažení teploty, která je doporučena pro tu kterou grilovanou věc, hořáky ztlumíme a udržujeme stálou doporučenou teplotu. Maso v polovině grilování otočíme, víko odklápíme pouze tehdy, chceme li jej zkontrolovat nebo obrátit.
Vysoká teplota kolem 280 stupňů spolehlivě uzavírá póry v masa, a to si tak ponechá všechnu šťávu uvnitř. Díky konstrukci plynových grilů Weber je odkapávají tuk spolehlivě odváděn mimo hořáky a nemůže tak dojít k jeho nechtěnému vznícení

 

Nepřímé grilování na plynovém grilu

Grilování na plynovém grilu nepřímou metodouNepřímé grilování používáme při grilovacích časech delších než 30minut. Prostřední hořáky po vyhřátí komory grilu vypneme, a grilované maso umístíme přímo nad prostřední vypnuté hořáky grilu. Na plynové grily se dvěma hořáky nebo pro grily Weber Q100 a Q200 umístíme maso mezi hořáky .
Dosažená teplota je při tomto způsobu grilování nižší a pohybuje se kolem 170 stupňů. Díky rotaci horkého vzduchu uvnitř grilu je masou rovnoměrně opékáno ze všech stran jako v horkovzdušné troubě. Pokud chceme, aby i větší kusy masa zůstaly šťavnaté, začneme nejdříve na vyšší teplotě, maso se krásně zatáhne, šťáva zůstane uvnitř, a po zatažení pak můžeme teplotu snížit a pokračovat v pomalém pečení

 

Grily-Krby.cz - webové stránky o zahradních grilech, krbech a grilování.

Grilování